Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 14
    Shares

NHỮNG TẤM GƯƠNG CẢM HOÁ VỀ HIẾU KÍNH

Những câu chuyện về Hiếu Kính trong thực tế mà trong hơn 120 buổi diễn giảng, Thầy Thái Lễ Húc đã kể.

 


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 14
    Shares