Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

PHIM HOẠT HÌNH VỀ GIÁO DỤC ĐỨC HẠNH

Những câu chuyện của người xưa làm cảm động trời đất, cảm động lòng người đã được chuyển thành những bộ phim hoạt hình vô cùng sống động và được thuyết minh bởi giọng đọc rất truyền cảm, giúp cho người xem cảm nhận được Đức hạnh của người xưa. Từ đó học tập và thay đổi bản thân mình để sống tốt hơn.Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!