Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

HOẠT HÌNH ĐỆ TỬ QUY - BỘ 60 TẬPXem tất cả

Giới thiệu Bộ phim Hoạt hình Đệ tử quy - Bộ 60 tập

Bộ phim hoạt hình Đệ Tử Quy được xây dựng nhằm mục đích đưa Đệ tử quy đến với các em nhỏ một cách gần gũi nhất và dễ dàng nhất. Với cách xây dựng một nhân vật Tiểu Sủng, với rất nhiều bảo bối và trí tuệ để giúp đỡ các em nhỏ giải quyết các vấn đề hàng ngày, sẽ giúp các em nhỏ dễ dàng tiếp nhận Đệ tử quy.

Phim được xây dựng thành 2 bộ: 1 Bộ 60 tập và 1 Bộ 120 tập. Bạn biên tập Detuquy.com vẫn đang nỗ lực để sớm hoàn thiện nhằm phục vụ việc học tập Đệ tử quy. K

Nếu mỗi ngày các em nhỏ đều xem phim này, tin rằng Đức hạnh và trí tuệ của các em sẽ ngày một tăng trưởng. Các em sẽ biết các đối nhân xử thế từ trong nhà ra ngoài xã hội.

Ngưỡng mong các vị phụ huynh chiếu phim cho các em nhỏ xem mỗi ngày.

PHIM HOẠT HÌNH VỀ GIÁO DỤC ĐỨC HẠNHXem tất cả


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!