Bởi “Đệ tử quy” có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp cho gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt, xã hội hài hoà, an định, cho nên chúng ta cần hết sức chú trọng vào việc học tập và thực hành Đệ tử quy hàng ngày, đưa Đệ tử quy vào cuộc sống của gia đình mình, vào nơi mình sinh sống. Từ đó, chúng ta vừa giúp cho gia đình hạnh phúc, vừa góp một phần vào cho xã hội an định, thế giới hoà bình.

TRƯỜNG HỌC ÁP DỤNG ĐỆ TỬ QUY

THỰC HÀNH HIẾU KÍNH CHA MẸ & YÊU THƯƠNG, HOÀ ÁI