Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

Môi trường Giáo dục là môi trường tốt nhất để đưa Đệ tử quy ứng dụng, vừa giúp cho học sinh xây dựng được một nhân sinh quan lý trí đúng đắn, vừa giúp vun bồi nền tảng Đức hạnh cho thế hệ tương lai của đất nước.

Bác Hồ đã nói “Người có Tài mà không có Đức là người vô dụng – Người có Đức mà không có Tài làm việc gì cũng khó”. Do vậy, giáo dục nên lấy việc giáo dục Đức hạnh làm trọng, với đức hạnh có được, người học trò sẽ biết học các tài năng để làm gì giúp ích cho đất nước, xã hội và cho gia đình.

Dưới đây là danh sách các trường học đã và đang nỗ lực áp dụng Đệ tử quy vào trong môi trường giáo dục. Mong rằng các bậc phụ huynh sẽ sớm chọn được cho con mình môi trường phù hợp để gửi gắm.


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!