Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 10
    Shares

“ĐỆ TỬ QUY”, tên ban đầu là “Huấn môn văn”, do tiên sinh Lý Dục Tú (1661 – 1722) – đời Thanh (Khang Hy), Trung Quốc biên soạn.

Toàn văn có 1080 từ, là tổng hợp các quy phạm, các chuẩn mực cơ bản của một con người trong đối nhân xử thế, bắt đầu từ trong nhà, ra đến ngoài xã hội.

Đây là những quy tắc giúp cho việc tạo nên những giá trị truyền thống trong gia huấn, gia quy và gia giáo trong xã hội từ trước đến nay, là những quy tắc cơ bản đầu tiên trong đời sống, giúp xây dựng nền tảng căn bản của một con người.

Không chỉ vậy, Đệ tử quy còn là kim chỉ nam dẫn đường trong việc sinh hoạt, công tác, học tập và là nguyên tắc căn bản của một người để tu thân, tề gia, làm trọn bổn phận trong gia đình, trong các tổ chức đoàn thể, trong xã hội, giúp tạo nên phong khí tốt cho xã hội, từ đó có được đời sống gia đình hạnh phúc, thúc đẩy hài hoà trong xã hội và thế giới hoà bình.


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 10
    Shares