Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 13
    Shares

HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

(Vạn vật hài hoà, thiên hạ thái bình)

TẬP 4 – NỀN GIÁO DỤC CỦA NHÀ NHO LÀ THIÊN THỜI – ĐỊA LỢI – NHÂN HOÀ


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 13
    Shares