HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

(Vạn vật hài hoà, thiên hạ thái bình)

TẬP 7: TIỂU TRẤN THANG TRÌ CÓ THỂ TRỞ THÀNH MÔ HÌNH CỦA THẾ GIỚI KHÔNG?