Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 7
    Shares

NHÂN LOẠI LÀM THẾ NÀO ĐỐI MẶT VỚI THIÊN TẠI

Bộ 3 đĩa phim tài liệu sẽ cho bạn cái nhìn chân thật về hoàn cảnh thế giới hiện nay, về sự thay đổi của lòng người và đạo đức xã hôi. Và sự quan trọng của việc khôi phục lại văn hoá truyền thống, giáo dục Đệ tử quy nhằm giúp cho vận mạng thế giới thay đổi.

Bộ đĩa này vô cùng có ý nghĩa đối với mỗi chúng ta. Chúng tôi mong các bạn xem từ đầu đến cuối hết bộ đĩa và chia sẻ với tất cả người thân trong gia đình, bạn bè để mỗi người đều có được lợi ích lớn lao.

TẬP 1 – NHÂN LOẠI LÀM THẾ NÀO ĐỐI MẶT VỚI THIÊN TAI

TẬP 2 – NGUỒN GỐC TAI NẠN CỦA NGƯỜI THẾ GIAN

TÂP 3 – THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 7
    Shares