Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 15
    Shares

TỔNG HỢP CÁC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC NGƯỜI XƯA

(đang cập nhật)

TẤM GƯƠNG BÁT ĐỨC

 

TẤM GƯƠNG TƯƠNG ỨNG ĐỆ TỬ QUY

(Tổng hợp các tấm gương người xưa tương ứng với 113 điều trong Đệ tử quy)

 


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 15
    Shares