Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 105
    Shares

DẠY CON CÁI ÂN NGHĨA, TÌNH NGHĨA, ĐẠO NGHĨA THÌ CHA MẸ PHẢI LÀM GƯƠNG TỐT

Vợ chồng phải cùng hiểu và hợp nhau. Giáo dục đương nhiên chủ yếu phải “lấy mình làm gương”. Cho nên cổ đại nói: “Tam tòng tứ đức”, “phu nghĩa phụ thinh”, chính là người làm chồng phải có ân nghĩa, phải có tình nghĩa, phải có đạo nghĩa. Phải làm đến ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa thì liền có thể làm tấm gương tốt cho trẻ nhỏ.

Khi cha mẹ của chính mình có ân nghĩa, thì trẻ nhỏ liền cũng hiểu được phải hiếu thuận cha mẹ.

Đối với vợ phải có tình nghĩa, người vợ cùng với chúng ta gánh vác nặng nhọc, cùng lo liệu gia đình đều rất không dễ dàng, mỗi giờ, mỗi phút người chồng phải nhớ lấy cái ân tình này của vợ. Người vợ có một ân tình mà cả đời này chúng ta báo đáp cũng không hết, đó chính là giúp chúng ta nối dõi tông đường. Cái sứ mạng này rất nặng. Nếu không thì chúng ta chính mình không thể làm được. Không người nào có thể thay thế, chúng ta phải cảm ân vợ. Cho nên người làm chồng mỗi lần nghĩ đến vợ chính là nghĩ ta có một người vợ giúp ta nối dõi tông đường. Khi chúng ta lúc nào cũng đem cái ân đức này để ở trong lòng, chồng vợ ở với nhau không thể nào không tốt.

Sau đó đối với con cái phải có “đạo nghĩa”, nhất định phải đem trẻ nhỏ dạy tốt, đó là bổn phận và trách nhiệm của người làm cha mẹ.

Trích giảng giải Đệ tử quy – Con đường Đạt đến nhân sinh hạnh phúc – Tập 5
https://detuquy.com/giang-giai/tap-5/

>>> Xem tất cả chủ đề “con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc”


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 105
    Shares