Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 39
    Shares

HỌC TẬP CẦN XEM TRỌNG THỨ TỰ

Nếu như trẻ nhỏ không học cách làm người, làm việc thì tri thức học được, sách xem được càng nhiều sẽ càng ngạo mạn. Ngạo mạn cầu học vấn là một sai lầm to lớn. Chỉ cần sinh ra tâm ngạo mạn thì rất khó mà thành tựu được học vấn. Cho nên “Lễ Ký – Khúc Lễ” có nói đến: “Ngạo bất khả trưởng”. Đây đều là những Thánh Hiền nhân về trước nhắc nhở chúng ta, rất quan trọng.

Tiên sinh Lâm Tắc Dư, ngay khi hiểu được nhân sinh, ông đã quy nạp mười sự việc. Mười việc này chính là: Nếu như người phạm phải mười điều sai lầm này, vậy thì đời sống không có ích lợi gì. Ông gọi là: “Mười vô ích”:

Thứ nhất: “Bất hiếu cha mẹ, thờ thần vô ích”. Không có hiếu kính đối với cha mẹ, mỗi ngày lạy thần, cầu thần bảo hộ thì có ích gì không? Không có ích gì.

Thứ hai: “Anh em không hòa, kết giao bạn không ích gì”. Qua lại với anh em trong nhà đều không hiểu được sự bao dung, thường hay có xung đột, con người này ra bên ngoài kết giao bạn bè có thể kết giao được bạn tri ân hay không? Không thể nào.

Trong mười vô ích này, hai điểm trong đó là chú trọng đối với cầu học vấn. Sự nhắc nhở này rất quan trọng. Hai điểm đó là: “Tâm cao khí ngạo, học rộng vô ích” và “Hành nghi không ngay, đi học vô ích”. Cho nên chỉ cần chúng có tâm ngạo mạn, học lực càng cao sẽ càng xem thường người, càng dễ dàng tổn hại người khác. “Cử chỉ không ngay ngắn”, nếu như lời nói, hành vi của chúng hoàn toàn trái ngược với giáo huấn của Thánh Hiền, vậy thì sách đọc được không tương ưng với chúng, không được lợi ích.

Cho nên chúng ta xem thấy, Thánh triết nhân mấy ngàn năm đã lưu lại lời dạy, chúng ta phải rất trân trọng, phải cố gắng đem nó làm sự nhắc nhở chính mình không thể phạm. Đương nhiên trẻ nhỏ cũng phải gắng sức, không nên phạm những lỗi lầm này. Đây là thứ tự của học tập.

Trích giảng giải Đệ tử quy – Con đường Đạt đến nhân sinh hạnh phúc – Tập 4
https://detuquy.com/giang-giai/tap-4/

>>> Xem tất cả chủ đề “con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc”


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 39
    Shares