Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 42
    Shares

Thế nào là Giáo dục?

Giáo dục không phải tiền nhiều là hữu dụng. Giáo dục không phải nói nhiều là hữu dụng, cũng không phải có rất nhiều sách lý luận thì hữu dụng. Quan trọng nhất là ở trong cuốn “Thuyết văn giải tự”, đem nó điểm ra. Cái gì gọi là “giáo”? “Thượng sở thí, hạ sở hiệu” gọi là “giáo”. “Dục” là “dưỡng tử sử tác thiện dã”. Hai hàng chữ này đã nói ra được trung tâm của giáo dục.

Quý vị thân mến! Bạn có lòng tin đối với trí tuệ của lão Tổ tông, tuyệt đối có thể thâm nhập được Kinh điển. Bạn chân thật tiếp nhận được giáo huấn, bạn càng đọc sẽ càng bội phục. Cho nên trong giáo dục, điều quan trọng thứ nhất là phải dạy đúng sự việc. Cho nên “dạy làm việc thiện”, ngay khi đứa bé có lòng lương thiện thì chúng liền có việc làm lương thiện. Trong vô hình chung, chúng tự nhiên có rất nhiều bạn bè tốt, đời sống của chúng sẽ hạnh phúc.

Chúng ta làm thế nào dạy trẻ những hành vi thiện? Không phải yêu cầu chúng đọc rất nhiều sách, mà là trước tiên yêu cầu chính mình phải làm cho được. Ngay khi chúng ta biểu hiện ra hành vi là thiện, con cái của bạn ngay trong vô hình chung sẽ bị cảm động rất sâu. Các bạn có tin tưởng lời nói này của tôi không? Có một số người tin tưởng, có một số người dường như không có cảm giác gì. Nếu như bạn không có cảm giác gì, vậy thì bạn phải bình lặng mà suy xét. Có thể bên cạnh bạn đều không có người thiện, đều không diễn ra màn kịch để làm cho bạn cảm động. Nếu như chỉ cần có người diễn ra, nhất định sẽ cảm động người xung quanh. Tôi dám bảo đảm điều này với bạn, bởi vì “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, chỉ cần có người làm ra thì nhất định có người cảm động, có người làm theo.

Trích giảng giải Đệ tử quy – Con đường Đạt đến nhân sinh hạnh phúc – Tập 1
https://detuquy.com/giang-giai/tap-1/

>>> Xem tất cả chủ đề “con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc”

 


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 42
    Shares