Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 21
    Shares

duc-thu-phapHiện tại người phương Tây đã phát hiện ra vẫn còn một nhân tố quan trọng ảnh hưởng xí nghiệp hơn việc làm ra sản phẩm tốt, chính là đức hạnh của công nhân. Năm 2001, Tập Đoàn An Long – xí nghiệp lớn thứ bảy toàn cầu, mỗi năm doanh thu ngàn ức Mỹ kim. Bởi vì hai quản lý cấp cao lạm dụng công khoản của công ty, nên xí nghiệp lớn thứ bảy toàn cầu cũng phải sập. Cho nên hiện tại người phương Tây chú trọng liên kết Công ty toàn cầu, hiện tại thúc đẩy TEM (Total Ethics Management), tức quản lý luân lý đạo đức toàn diện, đang yêu cầu nâng cao tố chất của công nhân. Người phương Tây cảm thấy tố chất đạo đức có thể giải quyết được vấn đề này hay không?

Khảo sát của Mỹ về giáo dục

Người hiện tại có một nhận biết sai lầm rằng họ cảm thấy tiền tài là vạn năng, chỉ cần có tiền thì liền có thể dạy tốt được con cái, chỉ cần có tiền thì liền có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại có loại quan niệm này hay không? Có! Cho nên người nước ngoài rất có khí phách. Năm 2002, Hoa Kỳ  tập trung đẩy mạnh giáo dục luân lý đạo đức, còn đặc biệt đưa ra ngân sách ban đầu vốn là hai tỷ rưỡi, sau đó điều chỉnh lên đến bảy tỷ rưỡi, đã điều chỉnh lên gấp ba lần. Có hữu dụng hay không? Bạn cảm thấy có khí phách hay không? Họ làm một cuộc điều tra thăm dò nhằm vào hơn tám ngàn học sinh trung học. Kết quả là 71% trẻ nhỏ lấy cắp tiền, 68% trẻ nhỏ đánh người, 35 % trẻ nhỏ ăn cắp đồ trong siêu thị.

Trong lần thăm dò này, có một câu hỏi khảo sát là: “Bạn cảm thấy đạo đức của bạn có cao thượng không?”. Kết quả khảo sát cho thấy: Học sinh trung học đạo đức cao thượng đến 96%, 71% lấy cắp tiền, 68% đánh người, 35% ở trong siêu thị ăn trộm đồ. Kết luận sau khảo sát của họ là 96% trẻ nhỏ cảm thấy chúng có phẩm đức cao thượng. Xin hỏi: Trẻ nhỏ của thời đại này nương tựa vào tiêu chuẩn của ai vậy? Chính nơi chúng.

Xin hỏi: Loại thái độ này của trẻ nhỏ là học với ai vậy? Nếu như lãnh đạo quốc gia của chúng, động đậy một chút thì mang quân đội đi đánh người, sau khi đánh xong trở về nói: “Này các bạn nhỏ! Các bạn không nên đi đánh lộn với người, phải chú ý đến lời dạy bảo này”, vậy thì chúng có nghe hay không? Không nghe. Cho nên người nước ngoài có nắm được cương lĩnh của giáo dục hay không?

Giáo dục không phải tiền nhiều là hữu dụng. Giáo dục không phải nói nhiều là hữu dụng, cũng không phải có rất nhiều sách lý luận thì hữu dụng. Quan trọng nhất là ở trong cuốn “Thuyết văn giải tự”, đem nó điểm ra. Cái gì gọi là “giáo”? “Thượng sở thí, hạ sở hiệu” gọi là “giáo”. “Dục” là “dưỡng tử sử tác thiện dã”. Hai hàng chữ này đã nói ra được trung tâm của giáo dục.

Trong giáo dục, điều đầu tiên là phải dạy đúng sự việc

Quý vị thân mến! Bạn có lòng tin đối với trí tuệ của lão Tổ tông, tuyệt đối có thể thâm nhập được Kinh điển. Bạn chân thật tiếp nhận được giáo huấn, bạn càng đọc sẽ càng bội phục. Cho nên trong giáo dục, điều quan trọng thứ nhất là phải dạy đúng sự việc. Cho nên “dạy làm việc thiện”, ngay khi đứa bé có lòng lương thiện thì chúng liền có việc làm lương thiện. Trong vô hình chung, chúng tự nhiên có rất nhiều bạn bè tốt, đời sống của chúng sẽ hạnh phúc.

Chúng ta làm thế nào dạy trẻ những hành vi thiện? Không phải yêu cầu chúng đọc rất nhiều sách, mà là trước tiên yêu cầu chính mình phải làm cho được. Ngay khi chúng ta biểu hiện ra hành vi là thiện, con cái của bạn ngay trong vô hình chung sẽ bị cảm động rất sâu. Các bạn có tin tưởng lời nói này của tôi không? Có một số người tin tưởng, có một số người dường như không có cảm giác gì. Nếu như bạn không có cảm giác gì, vậy thì bạn phải bình lặng mà suy xét. Có thể bên cạnh bạn đều không có người thiện, đều không diễn ra màn kịch để làm cho bạn cảm động. Nếu như chỉ cần có người diễn ra, nhất định sẽ cảm động người xung quanh. Tôi dám bảo đảm điều này với bạn, bởi vì “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, chỉ cần có người làm ra thì nhất định có người cảm động, có người làm theo.


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 21
    Shares

Trả lời