Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

SÁCH NÓI ĐỆ TỬ QUY (MP3)

(nội dung đang cập nhật…)

 • Đọc Đệ Tử Quy – Phép tắc người con (giọng nam miền Bắc)
 • Đọc Đệ Tử Quy – Phép tắc người con (giọng nam miền Nam)
 • Đọc Đệ Tử Quy – Phép tắc người con (giọng nữ miền Bắc)
 • Đọc Đệ Tử Quy – Âm Hán Việt (giọng nam miền Bắc)
 • Đọc Đệ Tử Quy – Giọng trẻ nhỏ (cùng đọc)
 • Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 tập)
 • Giảng chi tiết Đệ Tử Quy (40 tập)
 • Làm Thế Nào Để Dạy Con Nên Người (3 tập)
 • Làm Thế Nào Để Thực Hiện Giáo Dục Đức Hạnh (3 tập)
 • Gia Hoà Vạn Sự Hưng
 • Cẩm Nang Hạnh Phúc

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!