Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 24
    Shares

Mẹ hiền – con hiếu là phóng sự nói về cuộc đời của GS, Tiến sĩ Chung Mao Sâm (nay đã xuất gia và có pháp danh là Định Hoằng). Đây là một trong những tấm gương tiêu biểu thời hiện đại về việc mẹ của Tiến sĩ Chung Mao Sâm đã thực hành Đệ tử quy trong gia đình và sử dụng Đệ tử Quy để có thể giáo dục ra một người tài đức, được người người kính ngưỡng như hiện nay.

Tập 1:

Tập 2:

Tập 3:

Tập 4:

Tập 5:

Tập 6:

Tập 7:


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 24
    Shares

Trả lời