Cô Trương Hoa trước đây là một người làm trong ngành tài chính, kinh doanh. Sau khi bị bệnh ung thư, cô đã phản tỉnh lại những việc làm của mình trong quá khứ. Nhờ sự phản tỉnh này, cô đã thay đổi được bệnh tình của mình và đã khoẻ mạnh trở lại. Mời các bạn xem video.

Trả lời

Chia sẻ