Bác Sĩ Trương Tú Mẫn – Sám Hối về việc Nhận Tiền Phong Bì

Tâm sự của bác sĩ Trương Tú Mẫn – một trong những bác sĩ giỏi và nổi tiếng ở Trung Quốc về hậu quả tai hại của việc nhân phong bì và việc thay đổi bản thân của bác sĩ sau khi tiếp cận với giáo dục thánh hiền.

Trả lời

Chia sẻ