Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
 • 5
  Shares

Bác Sĩ Trương Tú Mẫn – Sám Hối về việc Nhận Tiền Phong Bì

Tâm sự của bác sĩ Trương Tú Mẫn – một trong những bác sĩ giỏi và nổi tiếng ở Trung Quốc về hậu quả tai hại của việc nhân phong bì và việc thay đổi bản thân của bác sĩ sau khi tiếp cận với giáo dục thánh hiền.

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
 • 5
  Shares


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
 • 5
  Shares

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
 • 5
  Shares

Trả lời