Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

TU HÀNH CÓ PHẢI CẦN Ở BÊN CẠNH THẦY THÌ MỚI THÀNH TỰ KHÔNG?

Giáo sư Tịnh Không trả lời.

Biên tập & cẩn dịch: Trang web cộng đồng Đệ Tử Quy (detuquy.com)

 

Trên thực tế, Thầy giáo gần như không có liên quan, bạn chỉ cần chịu nghe lời, bạn thật làm, tương lai thành tựu của bạn vượt quá thầy, đây là chuyện bình thường. Thầy giáo hoan hỉ, có câu “thanh xuất ư lam nhi thắng ư lam”, tức là xanh lục ra từ xanh lam nhưng sắc hơn xanh lam, thế hệ sau mạnh hơn thế hệ trước thì thầy giáo mới vui. Thế hệ sau càng dần dần suy, thế hệ sau không bằng thế hệ trước, vậy xong rồi. Ngày nay chúng ta xem thấy hiện tượng ngày nay, chính là thế hệ sau không bằng thế hệ trước, thế hệ sau của pháp sư Đàm Hư không bằng thế hệ sau của pháp sư Đế Nhàn, học trò của pháp sư Đàm Hư không có cách gì so sánh với, pháp sư Đàm Hư, thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Nguyên nhân là gì? Chính là không chân thật làm được, là một câu nói này. Mặc dù học rất nhiều pháp môn nhưng không nếm được pháp vị, giống như ăn đồ ăn, nuốt chửng cả trái táo, nuốt xuống rồi, chẳng có vị gì, nếu nhai kỹ nuốt từ từ thì mới có thể thưởng thức được mùi vị, là đạo lý này. Chúng ta muốn thành công thì không có gì khác, phải thật làm! Bên cạnh hay không bên cạnh Thầy không quan trọng. Các vị nhất định phải biết, thời xưa Mạnh Tử theo học Khổng Tử, Mạnh Tử hiếu học, ngưỡng mộ Khổng Tử, Khổng Tử đã qua đời, không còn sống nữa, nhưng tác phẩm của Khổng Tử vẫn còn. Mạnh Tử chuyên môn y theo tác phẩm của Khổng Tử, y giáo phụng hành, có chỗ nào không hiểu, không rõ ràng, lúc đó học trò của Khổng Tử còn tại thế rất nhiều, Ngài hướng về họ để thỉnh giáo. Bạn xem thành tựu của Ngài đã vượt quá tất cả những học trò còn tại thế của Khổng Tử, người đời sau xưng là Khổng Mạnh, xưng Khổng Tử là Chí Thánh, xưng Mạnh Tử là Á Thánh. Truyền thừa của nhà Nho được Mạnh Tử truyền thừa, mà học trò của Khổng Tử nhiều như vậy, đều không thể truyền thừa, để cho Mạnh Tử truyền thừa. Nguyên nhân là gì? Mạnh Tử thật làm, mặc dù vị Thầy này không còn nữa, giáo huấn của Ngài vẫn còn.

 

Cung kính trích từ bài giảng của Giáo sư – Mã số bài giảng: 02-037-0153.

Thành kính cảm ân Thầy!


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!