Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

ĐỆ TỬ QUY & GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

BÀI GIẢNG

 • Dùng “Đệ Tử Quy” để giáo dục con trẻ như thế nào?
 • Trại học tập Văn hoá truyền thống “Đệ Tử Quy” – Hành trình yêu thương – Tôi trưởng thành cùng Đệ Tử Quy
 • Làm thế nào để dùng “Đệ Tử Quy” để dạy trẻ ở trường?
 • Chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy “Đệ Tử Quy” 

Bài giảng

 • Đệ Tử Quy và tôi đồng hành vì nền móng hạnh phúc của học sinh 
 • Trại học tập Đệ Tử Quy – Vì nền móng hạnh phúc nhân sinh của trẻ nhỏ

Tài liệu

 • Đệ Tử Quy – toàn văn

Trích đoạn liên quan đến giáo dục trường học

 • “Đệ Tử Quy” dạy giữa học sinh phải giúp đỡ nhau trong học tập “Thấy người tốt, nên sửa mình”
 • Giới thiệu vắn tắt về tác giải Lý Dục Tú
 • “Thời gian ít, cần chăm chỉ, công phu đủ, đọc liền thông” trong Đệ Tử Quy dạy làm việc phải có kế hoạch
 • Đệ Tử Quy dạy “mình có tài, chớ dùng riêng”, có thành tích tốt thì phải giúp đỡ bạn khác.
 • Giáo dục trường học phải liên tục giáo dục đức hạnh
 • Hướng dẫn lành mạnh tâm thái của trẻ nhỏ đối diện với điểm số trong thi cử.
 • Chí hướng mà không lập thì chẳng làm nên việc gì trong thiên hạ.
 • Đọc sách không thể lãng phí thời gian.
 • Từ tâm ta bắt đầu làm, từ lớp ta, từ nhà ta bắt đầu làm.
 • Việc tình cảm nam nữ thời học sinh phải đặt ở phía sau
 • Trẻ nhỏ có phẩm đức thì học tập nhất định sẽ tốt
 • Tâm thái làm việc của mỗi người sẽ quyết định đau khổ hay hạnh phúc cả đời
 • Đừng xem nhẹ “Đệ Tử Quy”
 • Làm chủ bản thân khi đối mặt với tình cảnh
 • Thuộc “Đệ Tử Quy”, ở trong tình cảnh có thể quán chiếu
 • Thực hiện “Đệ Tử Quy”, giữ tâm là mấu chốt
 • Trẻ nhỏ đem “Đệ Tử Quy” biểu diễn ra khiến cảm động người nhà.
 • Thực hiện Đệ Tử Quy chính là thực tiễn ngay trong đời sống.
 • Dưỡng thành thói quen đọc sách là quan trọng nhất
 • Sự huân tu tích luỹ Đệ Tử Quy khiến cho tâm linh bên trong của trẻ nhỏ có được thuần tịnh thuần thiện.
 • Thật sự nỗ lực thực hành “Đệ Tử Quy” phải có tâm cung kính.
 • Học tập Đệ Tử Quy lợi ích chẳng nhỏ
 • Dạy Đệ Tử Quy cho học sinh, trước hết cảm động mình rồi mới cảm động học sinh.
 • Cốt lõi của Đệ Tử Quy là Hiếu
 • Thực hiện Đệ Tử Quy phải trọng thực chất không trọng hình thức
 • Thực hiện Đệ Tử Quy phải chuyên – tinh kết hợp, kiên trì bền bỉ.
 • Việc thực hiện Đệ Tử Quy có thể thay đổi diện mạo tinh thần của học sinh.
 • Chuyên – tinh kết hợp, kiên trì bền bỉ.
 • Tâm thái đối diện với thành tích thi cử
 • Bộ Giáo dục Indonesia đưa Đệ Tử Quy thành môn học bắt buộc đối với cấp tiểu học và Trung học.
 • Thầy cô và Hiệu trưởng phải lưu lại ảnh hưởng tác phong nhà giáo sâu rộng
 • Rất nhiều nhân duyên khi vừa mới bắt đầu đã phải vô cùng thận trọng.
 • Hướng dẫn học sinh có thái độ “Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”
 • Thầy cô và phụ huynh phải phối hợp chặt chẽ để dạy dỗ con trẻ.
 • Thành tích thi cử tốt thì phải sinh tâm cảm ân.
 • Lợi dụng truyền hình, internet, máy tính để học tập “Đệ Tử Quy” có thể thu được hiệu quả rất tốt.
 • Đệ Tử Quy là căn bản giáo dục
 • Giáo dục phải dựa vào căn bản chứ không phải điểm số
 • Giáo dục nhất định phải tìm ra căn bản
 • Giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội phải đem Đạo đức đặt lên vị trí số 1.
 • Vì tương lai của bạn mà suy nghĩ xem đây có thật sự là người yêu thương bạn không?
 • Động lực đọc sách là có tâm xấu hổ, tâm trách nhiệm và có lòng hiếu thảo
 • Thành tốt phải nêu gương, thành tích kém phải thương xót.
 • Học Đệ Tử Quy rồi cảm thấy mình hiểu chuyện hơn trước đây nhiều.
 • Thầy cô đối diện với trẻ nhỏ thành tích không tốt thì phải dẫn dắt.
 • Khi thực hành Đệ Tử Quy, trước hết giải quyết vấn đề “Lòng tin”
 • Giáo huấn của Đệ Tử Quy không có câu nào rời xa đời sống.
 • Có thể đem câu kinh văn “Đệ Tử Quy” biến thành ngôn ngữ chung của cả lớp.
 • Trọng điểm của việc triển khai Đệ Tử Quy đầu tiên nằm ở sự học tập của Thầy cô và Cha Mẹ.
 • Dẫn dắt khi học sinh thi cử không tốt
 • Dạy trẻ nhỏ thái độ cung kính có lễ phép quan trọng hơn điểm số
 • Giáo dục phụ huynh và giáo dục Thầy cô quan trọng hơn giáo dục học sinh.
 • Dùng sự quan tâm yêu thương để phê bình
 • Bất kể giáo dục trẻ nhỏ hay là học sinh đều phải thân giáo và tâm nhẫn nại.

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!