Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 27
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TƯ QUY (81) – Ở TRƯỜNG

“Người có tài, không chỉ trích”, biết chia sẻ, không nên đố kị.

 

Câu “Người có tài, không chỉ trích” trong Đệ Tử Quy là nói với tài năng của bạn bè, phải nên cho họ sự khẳng định và khen ngợi. Ví dụ như lần thi này bạn học có thành tích tốt hơn mình, “làm sao mà tốt thế được, là gian lận mới được điểm cao như vậy”, đây là tâm thái không phù hợp. Mà là phải tự răn chính mình, tuyệt đối không được khởi tâm đố kị, không được có thái độ xem thường và nói xấu, phải biết đó là lỗi chồng thêm lỗi. “Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn” nói rằng: “người có điều vui mừng, không được sinh tâm đố kị”. Phải nên là “khen người thiện, tức là tốt”, khẳng định thành tích của bạn học có được, người ta ắt là cũng đã một phen hạ công phu thì mới có thể tiến bộ. Bạn học nghe thấy sự khẳng định của mình thì cũng sẽ càng nỗ lực hơn, thật sự lợi người lợi mình.

Người có tài, không chỉ trích” cũng dạy chúng ta phải biết khen ngợi bạn học, mỗi một người đều có ưu điểm, nhìn thấy chỗ tốt của người ta thì phải nên khởi tâm khen ngợi. “Lễ Ký – Điển Lễ Thượng” có chép rằng: “Không đố kị, chớ cười chê” là tương ưng với câu “người có tài, chớ dùng riêng“, dạy chúng ta thấy người tốt nên sửa mình, học cách khen ngợi người khác, đó gọi là “thấy người tốt, nên sửa mình”, khích lệ chính mình học tập theo bạn, đem ưu điểm của người khác biến thành ưu điểm của chính mình thì người được nâng cao nhất chính là chính mình.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 27
    Shares