Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (41) – Ở CƠ QUAN

“Đức tổn thương, cha mẹ tủi” – mình là đại diện cho hình tượng của đoàn thể.

 

“Đệ Tử Quy” nói “đức tổn thương, cha mẹ tủi“, đức hạnh có tổn giảm thì sẽ làm cho cha mẹ tủi hổ. Điều này có liên quan gì đến đoàn thể không? Liên quan rất nhiều. Phải biết rằng, bất luận là chức vị nào trong đoàn thể cũng là một thành phần của đoàn thể, là đại diện cho hình tượng của công ty, tu dưỡng phẩm đức cá nhân có liên quan đến sự đánh giá của người ngoài đối với đoàn thể.

Vương là thợ sửa chữa điện gia dụng, thường phục vụ theo yêu cầu, mặc dù chỉ học văn hoá đến hết phổ thông, nhưng Vương không chỉ có kỹ tốt mà còn biết làm người, anh ấy biết mình là đại diện của công ty, cho nên đối đãi chân thành với khách hàng, có thể thay thế các bộ phận riêng lẻ để giải quyết vấn đề thì anh quyết sẽ không báo cáo sai để thay toàn bộ thiết bị điện, đôi khi chỉ là do dây điện bị đứt, Vương đều có thể giải thích tình hình với khách hàng, bởi vì Vương biết “Đức tổn thương, cha mẹ tủi”, quyết không làm ra những việc tổn hại đến danh tiếng của công ty, và lúc nào cũng nghĩ không thể để cho uy tín của công ty bị tổn hại.

Ở trong đoàn thể, mỗi nhân viên đều là đại diện cho đoàn thể, phải luôn nhớ giữ gìn hình tượng của đoàn thể, đây là tu dưỡng đạo đức cơ bản, lời nói hành vi của mình đều là đại diện cho hình tượng của đoàn thể. Tuyệt đối không vì tham dục của bản thân mà làm ra những việc trái với pháp luật, khiến đoàn thể bị tổn thất kinh tế hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực, lúc nào cũng phải có tính cảnh giác không để cho đoàn thể bị tủi hổ.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!