Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 7
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (79) – Ở TRƯỜNG

“Được người phục, chẳng do khoe”, tài năng và học lực chân thật là quan trọng nhất.

 

Câu “Được người phục, chẳng do khoe” ở trong “Đệ Tử Quy” nói với chúng ta, muốn có được sự tín phục của bạn bè, không phải là dùng lời “mèo khen mèo dài đuôi”. Muốn có được sự ghi nhận của bạn học thì cũng phải từ việc nâng cao sự tu dưỡng của mình mà bắt đầu.

Khi chính mình có tài năng và học lực thật sự, mà không phải dựa vào lời khoe khoang “mèo khen mèo dài đuôi” thì bạn học sẽ tự nhìn thấy ở trong mắt họ. Chính mình đã có thể đem đạo lý nói thật rõ ràng rành mạch, lại còn có thể làm được nữa, đây là nói được làm được, vì bạn bè mà làm ra một tấm gương tốt, đây là “người tài năng, tiếng tự cao“, vậy thì có thể có được sự bội phục của bạn bè.

“Được người phục, chẳng do khoe” cũng là nói với các bạn học sinh rằng, người thật sự có tài năng là rất nhỏ nhẹ kín tiếng, cái miệng là cánh cửa của tấm lòng, sự tu dưỡng của mình thông qua lời nói và hành động mà diễn dịch ra, khéo nói lời thì xác thật càng có được tình cảm tốt đẹp của người khác, nhưng nếu như không có cái chân thật, thời gian lâu rồi, tự nhiên cũng sẽ hiện nguyên hình. Ở đây cũng là nhắc nhở các bạn học sinh, không được ganh tị với những người khéo ăn nói, chính mình chỉ cần vững vàng, lời nói và hành động nhất quán, dùng hành động thực tế của mình để chứng minh năng lực thì cũng có thể được sự kính phục của bạn bè như vậy.

Câu chuyện “Lưu Bị ba lần đến nhà cỏ” mà các bạn học sinh đều biết, Tiên sinh Gia Cát Lượng cũng không dựa vào việc tự khoe khoang để cảm động mọi người, mà là tài năng của chính mình khiến mọi người tín phục, nhờ đó cảm động Lưu Bị mấy lần lui tới để mời ông xuống núi, đây là “người tài năng, tiếng tự cao, được người phục, chẳng do khoe“. Có thể thấy cứ làm việc vững vàng là mấu chốt quan trọng nhất, học tập thật tốt, khi mình có tài năng chân thật thì danh vọng cũng tự nhiên như vậy mà truyền miệng ra, từ đó được sự kính phục của mọi người.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 7
    Shares