Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (8) – ĂN UỐNG

Rửa bát: Cầm vật rỗng, như vật đầy; nón quần áo, để cố định.

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY

Sau khi ăn cơm xong, tiếp theo là rửa bát, lúc thu dọn chén bát thì có thể dùng đến “cầm vật rỗng, như vật đầy”, cho dù là đĩa không, bát không, lúc cầm lên cũng phải nên cẩn thận một chút, bởi vì trên đĩa, trên bát vẫn có thể sót lại dầu mỡ, nếu không cẩn thận, bưng mạnh và nhanh một chút thì dễ bị trơn trượt mà rơi vỡ, cũng dễ làm rơi vào người của mình hoặc người khác, làm cho bị thương, cho nên phải nên cẩn thận nhẹ nhàng, ấy là không làm hại đến vật, cũng không hại đến mình.

Sau khi rửa bát đĩa sạch sẽ thì phải đặt về đúng vị trí vốn có của nó, có thể dụng được “nón quần áo, để cố định”, “nón quần áo” là nói quần áo, nhưng chúng ta học một phải hiểu mười, ở đây là “đặt chén bát, chỗ cố định”, tùy theo từng loại lớn nhỏ sai khác mà đặt đúng vị trí cố định, dễ dàng để cho lần tới có cần thì dễ lấy được, sắp xếp ngay ngắn cũng sẽ giảm thiểu cơ hội bực mình do không tìm thấy.

Còn nữa, phải lau bàn cho sạch sẽ, có thể dùng được “bàn học sạch”, giữ gìn bàn ghế sạch sẽ, những điều này đều là yêu thương che chở với đồ vật, cũng khiến cho trong nhà sạch sẽ gọn gàng. Nhìn thấy như vậy, bạn còn có cảm thấy “Đệ Tử Quy” không liên quan đến đời sống nữa không ạ?

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!