Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (30) – Ở CƠ QUAN

Vì người mà lo nghĩ: Người không rảnh, chớ não phiền.

“Người không rảnh, chớ não phiền” ở nơi làm việc, khi người khác đang bận bịu, nếu như không có việc gì đáng thì không được làm phiền người ta. Cứ để cho người ta hết bận trước đã, rồi mới đi tìm người ta cũng không muộn. Ở nơi làm việc, cũng phải thường hay có thái độ đúng ở vị trí của người ta mà suy nghĩ, “Luận Ngữ” dạy “điều mình không muốn, chớ mang cho người”, đổi lại nếu khi mình đang bận rộn mà người ta đến làm phiền mình, thì có vui được không? Cho nên, có việc tìm đồng nghiệp, phải xem người ta có đang bận không, hết sức tránh phiền nhiễu, hoặc là trước hết dò xét xem người ta có thuận tiện hay không.

Với sự phát triển của công nghệ, có thể thực hiện nhiều trao đổi với nhau thông qua các ứng dụng phần mềm mà không cần phải gặp mặt. Cho dù như vậy, khi tìm người khác, tốt nhất cũng phải dò hỏi trước xem người ta hiện tại có thiện chí để nói chuyện không, sau khi xác nhận xong thì mới tiếp tục nói tiếp, hoặc mình có thể trình bày sự việc thật rõ ràng trước, rồi hỏi người ta khi nào có thời gian thì trả lời. Những điều này đều là biểu hiện tôn kính người khác, sẽ có được sự tôn kính của người khác.

Thực hiện “Người không rảnh, chớ não phiền” là thể hiện tâm nhân ái, trong Quân Tử Cửu Tư (9 điều tư duy của quân tử) có “thị tư minh” (nhìn phải cho rõ ràng), “thính tư thông” (nghe phải cho thông hiểu), nói với chúng ta là phải biết quan sát lời nói sắc mặt, dùng tâm để cảm tâm, học cách suy nghĩ cho người khác, thì cái mình có được không chỉ là mối quan hệ nhân tế lành mạnh, mà còn là một loại đức tính tốt đẹp nữa.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!