Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 12
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (27) – Ở CƠ QUAN

Thái độ làm việc: Chớ qua loa

 

Chúng ta ở trong công việc hàng ngày, mọi người đối với “không sợ khó” có thể xem trọng hơn, nhưng lơ là đi “chớ qua loa“. Sự việc dù có nhỏ đi chăng nữa cũng không được xem nhẹ, chỉ cần thái độ xem nhẹ dấy khởi lên thì sẽ dễ xuất hiện tình hình. Thành ngữ có câu “đê dài ngàn dặm, sập vì tổ kiến”, đừng xem thường năng lực của kiến, ngay cả đê kè còn bị chúng phá vỡ. Điều này nhắc nhở chúng ta việc không kể lớn nhỏ, đều không thể xem nhẹ, mà phải lấy tâm cung kính để đối đãi, đây mới là thái độ chính xác.

“Chớ qua loa” nhắc nhở làm việc phải có thái độ cẩn thận. Ở Châu Âu có một câu chuyện lịch sử, năm 1485, trước một lần quyết chiến, người đánh xe ngựa vì thay vó cho chiến mã của vua Charles III, khi đang lắp chiếc vó thứ tư thì mới phát hiện ra thiếu mất một chiếc đinh sắt, người đánh xe ngựa nghĩ chắc là không sao đâu, thiếu một chiếc đinh cũng không sao. Nhưng ai đâu ngờ, khi phát động tổng tấn công, đúng là bởi vì thiếu mất một chiếc đinh mà mắt không nhìn thấy này, bởi vì con ngựa bị mất vó nên Charles III bị ngã xuống đất, sau cùng bị bại trận mà mất nước.

“Đạo đức kinh” có nói “Thiên hạ nan sự, tất tác ư dịch; thiên hạ đại sự, tất tác ư tế” (việc khó trong thiên hạ, ắt làm từ khi còn dễ; việc lớn trong thiên hạ, ắt làm từ khi còn nhỏ), cũng là nói phải chú trọng từng tiểu tiết, tiểu tiết quyết định thành bại, lúc nào cũng dùng thái độ “chớ qua loa” để làm việc, sinh hoạt và học tập.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 12
    Shares