Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 5
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (35) – Ở CƠ QUAN

Thái độ chính xác khi lãnh đạo phê bình dạy dỗ: Cha mẹ dạy, phải kính nghe.

 

Ở nơi làm việc, đối diện với sự dạy dỗ của lãnh đạo, chính mình có thể có thái độ tiếp nhận là vô cùng quan trọng, gọi là “thái độ quyết định tất cả”. Trong “Đệ Tử Quy”“Cha mẹ dạy, phải kính nghe”, mở rộng có thể là “lãnh đạo dạy, phải kính nghe”, đối diện với sự dạy dỗ của cấp trên, phải nên khiêm tốn tiếp nhận, đặc biệt khi mình có sai sót, lãnh đạo vì giúp mình nâng cao trình độ nghiệp vụ, càng phải nên cảm ơn sự giúp đỡ của lãnh đạo mà không phải là bao biện cho lỗi lầm của mình, điều này có thể sẽ dẫn tới sự phản cảm của lãnh đạo, học cách tiếp nhận và đối với sự phê bình tại công sở là học vấn quan trọng. Đặc biệt là có khi lời nói của lãnh đạo hơi nặng, cũng phải nên khắc chế cảm xúc của bản thân, tuyệt đối không được cãi lại lãnh đạo, phải hiểu rằng cấp trên cũng có nỗi khổ tâm, đều vì để công việc tốt hơn mà thôi.

Đương nhiên, cũng không phải tất cả lời trách mắng của lãnh đạo đều là chính xác, làm cấp dưới thì phải nên tận hết bổn phận khuyên can, tốt nhất là chọn thời cơ và địa điểm thích hợp, ví dụ như, khi một mình cùng với lãnh đạo ở một nơi thì mới nói rõ giải thích, nhưng không phải là ngay tại chỗ, càng không được phản bác trước mặt nhiều đồng nghiệp, đây là tôn trọng đối với lãnh đạo, cũng là lễ tiết cơ bản. Khéo dùng “lãnh đạo dạy, phải kính nghe“, trân quý “lãnh đạo dạy“, mới là tâm thái khoẻ mạnh, những gì mình có thể tạo ra mới có thể khiến cho mình càng có không gian phát triển lớn hơn ở ngay trong cơ quan.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 5
    Shares