Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 9
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (87) – Ở TRƯỜNG

Đổi chỗ mà suy xét “Sắp cho người, trước hỏi mình, mình không thích, phải mau ngưng”.

 

“Đệ Tử Quy” nói “sắp cho người, trước hỏi mình, mình không thích, phải mau ngưng“, là nói với các bạn học sinh rằng, bất luận là chung sống với bạn học hay là với thầy cô thì đều phải đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Trước khi yêu cầu đối với người khác thì phải hỏi mình trước xem mình có thể làm được không, xem mình có muốn không. nếu không thì phải nên ngừng việc yêu cầu người khác.

“Luận Ngữ – Nhan Uyên” chép rằng: “Điều mình không muốn, chớ làm với người”, là chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ nhân tế, việc mà chính mình không sẵn lòng thì đừng áp đặt lên người khác, đó gọi là “lấy nghiêm khắc đối đãi chính mình, lấy khoan thứ đối đãi người khác“. Ví dụ, chính mình thích chơi cầu lông, thì yêu cầu bạn học cũng phải thích chơi cầu lông, nếu không thì không phải là bạn tốt, đem ý muốn của mình để áp đặt lên người khác, mà không suy nghĩ cho kỹ, rằng rốt cục người ta có thật lòng thích chơi cầu lông hay không. Lại nữa, chính mình cũng phải biết phản tỉnh, bạn học ép buộc mình những thứ mình không thích, ví dụ như bạn học muốn đổi chỗ cho mình, mà mình thật sự không muốn đổi, nhưng bạn học cứ tiếp tục gây các loại áp lực với mình, vậy thì mình có cảm tưởng gì? Thật sự phải biết đứng ở vị trí của người khác mà suy xét, giữa hai bên hiểu rõ nhau một chút, vậy mới có thể nhận được sự tôn trọng của bạn bè.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 9
    Shares