Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 11
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (31) – Ở CƠ QUAN

Chữ Tín: Mượn đồ người, trả đúng hẹn.

 

Tục ngữ nói: “Khéo mượn khéo trả, mượn lại chẳng khó“, là nói khi mượn đồ của người khác, phải trả lại kịp thời. Ở nơi làm việc, nói chung khi cần đồ dùng, ở bên mình không có mà phải mượn đồ của đồng nghiệp, thì phải biết quý trọng giữ gìn những đồ dùng này, đừng bởi vì của người khác mà không quý trọng, phải trả lại nguyên vẹn, đối với những đồ dễ bị dơ bẩn thì phải càng làm cho sạch sẽ rồi mới trả lại cho người ta, chỉ có như vậy sau này mượn lại mới không khó.

“Mượn” là tạm thời, là sử dụng đồ vật hoặc tiền bạc của người khác, trong thời gian nhất định phải trả lại. “Mượn” là khẩn cấp, là niềm tin của người khác đối với mình, tuyệt đối không được mượn rồi không trả, cho dù trong nhất thời không trả được thì cũng phải nói rõ với người ta trước, mong người tha thứ đồng ý cho, “mượn đồ người, trả đúng hẹn”, mượn chính là chữ tín, là dùng chữ tín của mình để làm đảm bảo. “Luận Ngữ – Vi Chánh” có chép: “Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã”, người nhất định phải có chữ tín, nếu như lời nói không có tín thì không có cách gì đứng được trong xã hội, cho nên “mượn đồ người, trả đúng hẹn”, phải nhanh nghĩ xem mình có đang mượn đồ người hay không, đã trả lại đúng hẹn chưa? Điều này liên quan đến chữ Tín của mình, gọi là giữ chữ Tín thì nhiều sự giúp đỡ, thất tín thì ít sự giúp đỡ.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 11
    Shares