Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 16
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (22) – Ở CƠ QUAN

Thái độ khi nhận được phê bình: Nghe lỗi vui

“Nhân vô hoàn nhân, kim vô xúc tích” (Người không vẹn toàn, vàng không tinh khiết), con người nói chung khi có lỗi thì lãnh đạo, đồng nghiệp chỉ ra lỗi của mình, thậm chí là phê mình nghiêm khắc, “Đệ Tử Quy” dạy phải “nghe lỗi vui“, phải có thể vui vẻ tiếp nhận, những điều này đều là có ích đối với chính mình, không luận là vấn đề trong nghiệp vụ hay là vấn đề trong đối người tiếp vật, đều phải nên khiêm tốn tiếp nhận, như vậy có thể chiêu cảm được càng nhiều người chánh trực đến bên để nâng đỡ mình.

Mạnh Tử – Công Tôn Xú Thượng” chép rằng: “Tử Lộ nhân cáo chi dĩ hữu quá tắc hỉ” (Tử Lộ nghe người nói lỗi thì liền vui), thầy Tử Lộ là tấm gương tốt cho chúng ta, nghe thấy người khác chỉ ra lỗi lầm của mình đã rất vui, đây cũng là thái độ khiêm hư, gọi là “khiêm tốn được lợi ích“, người khiêm hư thì sẽ nơi nơi có được chỗ lợi ích. Cũng giống như một cái thùng nước, nước đầy tràn giống như kiêu ngạo, lúc này thì cũng không có cách gì đựng thêm được nước nữa, nhắc nhở chúng ta đối xử với người phải khiêm hư thì mới lắng nghe được lời khuyến tấn của người khác được.

“Nghe lỗi vui” nói khéo mà tiếp nhận lời phê bình của người khác, chỉ có dũng cảm sửa lỗi, tích cực sửa lại những chỗ không tốt của mình, thì mới là người dũng cảm thật sự, cho nên phải cảm kích người đã chỉ ra vấn đề cho ta, đó gọi là “thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi“, họ là quý nhân của đời mình, là đến để giúp mình nâng cao phẩm hạnh đấy.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 16
    Shares