Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 16
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (85) – Ở TRƯỜNG

Không tuyên truyền khuyết điểm của bạn học “khen người ác, chính là ác”.

 

“Đệ Tử Quy” nói “khen người ác, chính là ác”, tuyên dương những ác hạnh của bạn bè, bản thân loại hành vi này cũng chính là ác. “Khen người ác” là hành vi xấu xa, ở khắp nơi tuyên dương khuyết điểm của bạn bè, việc làm ác dễ kích giận người khác, khiến cho người khác oán hận trong lòng, thậm chí mất đi lý trí mà làm hại đến chính mình. Cho dù chính mình cũng không có ác ý thì cũng sẽ khiến người chán ghét mình, bởi vì ai cũng không muốn để cho khuyết điểm, chỗ xấu của mình bị phơi bày ở trước mặt đông người, sẽ cảm thấy bị sỉ nhục. Có thể thấy, “khen người ác, chính là ác”, đã không có lợi cho mình, cũng chẳng có lợi cho người.

Nhìn thấy đối phương có sai lầm, nếu như tâm chân thành vì đối phương mà nghĩ tốt thì tốt nhất là nên khuyên can riêng, để cho bạn học cảm thấy mình được tôn trọng, được xem trọng, bởi vì người ta để ý đến sĩ diện của chính mình, không chỉ không tuyên truyền khắp nơi, mà còn tôn trọng mình, không giáo huấn mình trước mặt đông người, lúc nào cũng đứng ở lập trường của đối phương, để cho bạn học cảm nhận được tâm chân thành của mình, đây cũng là thực hiện “cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi”.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 16
    Shares