Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (15) – Ở CƠ QUAN

Tư thế ngồi: Chớ ngồi dang, không rung đùi.

 

“Đệ Tử Quy” nói “Chớ ngồi dang, không rung đùi“, khi ngồi không được để hai chân dang rộng quá, cũng không được ở đó lắc qua lắc lại. Nếu như ngồi đó mà hai cái đầu gối cứ rung qua rung lại thì sẽ để lại ấn tượng cho người khác là xem thường mình, nghiêm trọng hơn mà nói có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Người xưa nói “đứng như tùng, ngồi như chuông, đi như gió”, ngồi như chuông sẽ làm cho người khác thấy sự vững vàng chắc chắn của mình, loại oai nghi này cũng sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của người ta đối với mình.

“Không rung đùi” còn sẽ tạo thành ảnh hưởng đến với người khác, ví dụ như mọi người ngồi cùng bàn đọc sách, khi hai cái đùi của mình cứ rung qua rung lại thì sẽ làm cho bàn ghế dễ bị rung theo, khiến cho người khác không có cách gì an tâm học tập.

“Quân tử bất trọng tắc bất uy” (Người quân tử không xem trọng phép tắc thì không có oai nghi), chỉ có thân vững vàng chắc chắn thì mới có thể có được sự tôn trọng của người khác, cho nên trước hết phải tự trọng, phải chú ý ngôn ngữ cơ thể của mình, không làm ra hành vi không tốt. Đầu gối không thể tự chủ mà tung chân ra thì là thể hiện cho tâm khí nóng vội, không những ảnh hưởng đến sự vững vàng chắc chắn của mình, mà còn để lại cảm giác xem thường của người khác, hành vi “rung đùi” này nhất định phải trừ bỏ.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

 

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!