Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 20
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (10) – RA NGOÀI (ĐI HỌC, ĐI LÀM)

Đi phải thưa.

 

“Đệ Tử Quy” là cuốn sách giảng rõ về đời sống, bao gồm những phép tắc quy định cần phải tuân thủ khi ra ngoài đối người tiếp vật. Trước khi đi học, đi làm, rời khỏi nhà đều phải nên đến trước người nhà để thưa trình, như “Thưa ba, con đi học đây ạ!“, đây là câu giáo huấn “đi phải thưa” ở trong Đệ Tử Quy, lúc nào cũng giữ tâm khiến cho người nhà không lo lắng về mình, biết mình đi đâu, cũng là thực hiện vì người suy nghĩ. Mở rộng ra ở trong đoàn thể, ra ngoài làm việc phải báo cáo lại với đồng nghiệp hoặc cấp trên biết nơi mình đến, đây cũng là thực hiện tâm cung kính đối với người.

“Xuất tất cáo” (đi phải thưa) từ trong “Lễ Ký – Khúc Lễ thượng”: “Phù vi nhân tử giả, xuất tất cáo, phản tất diện” (phận làm con, đi phải thưa, về phải trình), khi ra ngoài thì phải thưa với cha mẹ, tránh cho cha mẹ phải nhớ nhung lo nghĩ, đây cũng là thực hiện tâm hiếu, cũng là phận làm con phải nên làm được, phải nên chú ý. “Phận làm con” là nói chúng ta, một câu “đi phải thưa” này không chỉ là con cái phải thực hiện, mà cũng là tất cả mọi người phải nên thực hiện, phải biết bất kể mình lớn bao nhiêu tuổi thì vẫn mãi mãi là con của cha mẹ, chỉ cần cha mẹ đang ở cùng thì phải nên thực hiện “đi phải thưa”, cũng là vì con cái mà làm ra tấm gương tốt nhất.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

 

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 20
    Shares