Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 20
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (42) Ở CƠ QUAN

Bao dung và khiêm nhường: “Lời nhường nhịn, tức giận mất”.

 

“Lời nhường nhịn, tức giận mất”, đây là thái độ lời nói cần phải có trong công tác và chung sống với mọi người, ở trong lời nói có thể bao dung lẫn nhau, tức giận tự nhiên sẽ biến mất. Trong công việc, mọi nguời đối với cách nhìn về cùng một sự việc có thể sẽ không giống nhau, nhưng vì mục đích vì công việc chung, có thể bỏ đi ý kiến cá nhân, mục đích của mọi người đều là vì giải quyết vấn đề, vì lợi ích của đoàn thể, đây là thái độ nên có. Mà không phải khi đồng nghiệp và mình bất đồng ý kiến, tính khí của mình nhẫn không nổi mà nổi nóng cãi nhau với người, điều này không giúp gì cho việc giải quyết vấn đề, bởi vì không có lý trí sẽ khiến cho sự việc rơi vào bế tắc, ảnh hưởng đến công tác vận hành bình thường của đoàn thể, cũng có thể khiến cho mối quan hệ hai bên xuất hiện khoảng cách, thậm chí chịu phải sự báo thù của người ta thân tâm tổn thương, có thể thấy “lời nhường nhịn, tức giận mất” rất quan trọng ở trong quá trình chung sống với người. Người xưa nói “lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn một lúc thì sóng yên gió lặng”, khi mình dùng tâm khoan dung để đối đãi với người, càng có thể có được sự kính trọng của đồng nghiệp.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 20
    Shares