Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 20
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (2) –  VIỆC Ở NHÀ: MẶC QUẦN ÁO

Mũ phải ngay, nút phải gài; Vớ và giày, mang chỉnh tề.

 

“Sáng dậy sớm”, tốt nhất buổi sáng nên có thể dậy được sớm hơn. Sau khi thức dậy thì phải mặc quần áo vào trước, đặc biệt là khi thời tiết giá lạnh, càng phải nên kịp thời mặc quần áo ấm áp, cho dù ở trong nhà thì cũng phải tuân theo “mũ phải ngay, nút phải gài, vớ và giày, mang chỉnh tề”, không được cho rằng ở nhà thì không sao cả, đặc biệt không biết rằng thói quen của chính mình là từ lúc bình thường mà dưỡng thành, ví dụ như cúc áo phải gài lại cho ngay ngắn, phéc-mơ-tuya (khoá kéo) cũng phải kéo lên, còn phải từng chút một chú ý đến tất vớ, phải lưu ý đi cho đúng đôi, nếu không đi vào cho cùng hướng thì mặc dù có thể không bị người khác nhìn thấy nhưng từng li từng tí như vậy mà quyết định thành bại, không luận là người lớn hay là trẻ nhỏ, đều không được lơ là. Đối với trẻ nhỏ có đủ năng lực tự chăm sóc, phải để cho trẻ tự mình mặc quần áo, không được đi làm thay.

Cuốn sách “Đồng mông tu tri” do Chu Hy phu tử chủ biên, bài mở đầu đã từ việc quần áo mũ nón giày dép mà bắt đầu “Đại khái làm người, trước hết thân thể phải có quy củ ngay ngắn. Từ đội mũ, mặc quần áo, đi tất vớ giày dép, đều phải nên quan tâm thu dọn gọn gàng, thường khiến cho sạch sẽ chỉnh tề“, tương ứng với câu “mũ phải ngay, nút phải gài, vớ và giày, mang chỉnh tề” của Đệ Tử Quy, đều là cùng nói đến việc phải chú ý đến mặc quần áo đội mũ.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 20
    Shares