Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (11) – ĐI TRÊN ĐƯỜNG

Trên đường: Đi thong thả; rẽ quẹo rộng, chớ đụng góc; chớ đạp thềm.

 

“Đệ Tử Quy” nói trên đường thì phải “đi thong thả”, khi đi thì không nên vội vàng hấp tấp, vội vàng hấp tấp thì dễ đụng phải người khác, có thể bởi quá vội vàng mà không chú ý ở dưới mặt đất, dễ bị ngã, cho nên phải có thái độ thong thả không gấp gáp. “Đệ Tử Quy” cũng nói “rẽ quẹo rộng, chớ đụng góc”, khi gặp chỗ rẽ thì phải nên mở rộng góc ra một chút thì sẽ không va vào người, vào vật. Bởi vì tầm nhìn kém mà va chạm phải người hoặc xe cộ. “Đệ Tử Quy” còn nói “vật tiễn quắc” (chớ đạp thềm), “quắc” là cái thềm cửa (ngưỡng cửa), mặc dù hiện nay nhiều nơi không còn thềm cửa nữa, những câu “chớ đạp thềm” cũng có thể ứng dụng ở trong các trường hợp khác, ví dụ như lên xuống bậc thang, cầu thang, còn có lên xuống xe bus, đều cần phải lưu ý bậc thang, tránh khỏi bị ngã. Nếu đi tàu điện ngầm thì cũng như thế, thường thì có thể nghe thấy lời nhắc nhở “xin lưu ý khoảng giữa tàu và sân ga”, bởi vì khoảng giữa tàu và sân ga không chỉ có kẽ hở, mà độ cao của tàu và sân ga không bằng nhau, càng dễ bị ngã hoặc chao đảo. Vì vậy, phải nên “đi thong thả”, đây là đang bảo vệ chính mình, tránh cho bị thương.

Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

 

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY

 

 


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!