Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 16
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (40) – Ở CƠ QUAN

Dụng tâm để phục vụ: Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biếng.

 

“Đệ Tử Quy” dạy “cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biếng”, khi cha mẹ gọi chúng ta thì phải trả lời kịp thời, cha mẹ sai mình đi làm việc thì cũng phải nên lập tức đi thực hiện. Đó gọi là “thái độ quyết định tất cả”, ở nơi làm việc, “cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biếng” có thể ứng dụng linh hoạt, ví dụ như “khách hàng hô, trả lời ngay, khách hàng bảo, chớ làm biếng” ở trong nghề dịch vụ đặc biệt quan trọng, ở vị trí tiền tuyến, trực tiếp đối diện với khách hàng đến làm việc, có liên quan đến ấn tượng của mọi người với đoàn thể.

Bạn Vương đang làm nhân viên hành chính nhà nước, sau khi học tập đến câu “cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biếng“, chuyển biến lớn nhất chính là tâm thái, nâng cao được thái độ phục vụ chân thành, tâm nhẫn nại để giải thích cho những người đến làm việc, đối với những tư liệu mang theo không đầy đủ, có thể nói rõ ràng tỉ mỉ cho mọi người xem cuối cùng còn cần cung cấp những tài liệu gì. Đối với những người lớn tuổi, lo họ trí nhớ không tốt, còn đặc biệt ghi lên giấy ghi chú, tận hết sức để mọi người có thể hoàn thành công việc càng sớm càng tốt, đây là để tâm vì người mà phục vụ ở trong lòng, có được những đánh giá tốt của mọi người, nhận được biểu dương của lãnh đạo cấp trên.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 16
    Shares