Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (53) – Ở TRƯỜNG

Đoàn kết tôn trọng bạn học: Anh thương em, em kính anh.

 

“Đệ Tử Quy” nói “Anh thương em, em kính anh”, làm anh chị thì phải yêu thương em, làm em thì phải cung kính anh chị, đây là đạo chung sống giữa huynh đệ, thời xưa huynh đệ không chỉ là anh trai với em trai, mà cũng là chị gái em gái, cho nên huynh hữu đệ cung là đạo chung sống giữa anh em, chị em với nhau. “Anh thương em, em kính anh” ở trường học cũng có thể thực hiện, có thể dùng để làm đạo chung sống giữa bạn học với nhau, điều này với nội quy học sinh “bạn học đoàn kết; yêu thương bạn bè, đoàn kết hợp tác” là tương ứng.

Ở trường học, trẻ nhỏ không chỉ là học kiến thức văn hoá, phương pháp đãi người tiếp vật cũng phải rèn luyện, thời gian trẻ nhỏ ở trường học thậm chí còn dài hơn ở nhà, chung sống với bạn học đặc biệt quan trọng, “anh thương em, em kính anh” chính là thái độ chung sống với bạn học, biểu hiện cụ thể ở việc không đặt biệt danh cho bạn học, không trêu đùa chỗ khiếm khuyết của bạn học, không gây ra thị phi cho bạn học, v.v… Thêm nữa, phải tận trách nhiệm với bạn học, gặp lúc bạn học đến hỏi vấn đề khó khăn thì phải đem hết những gì mình biết mà giảng giải cho bạn học, thậm chí là khi nhìn thấy bạn học cần giúp đỡ thì chính mình phải chủ động đến hỏi, cùng nhau giải quyết vấn đề, bạn bè như vậy thì người người đều thích.

Trẻ nhỏ ở trường dùng “anh thương em, em kính anh” để chung sống với bạn học, dần dần kiến lập thái độ tôn trọng bạn học, yêu thương, đoàn kết bạn học, tự nhiên sẽ đạt được sự tín nhiệm của bạn học, nhận được sự yêu quý của bạn học, mối quan hệ nhân tế tốt đẹp cũng là từ “anh thương em, em kính anh” mà bắt đầu làm.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!