Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (52) – Ở TRƯỜNG

Đức tính tốt đẹp “Thành Tín” từ “Phàm nói ra, tín trước tiên” mà làm.

 

Thành tín là đức tính tốt đẹp trong truyền thống của dân tộc ta, cũng là cái gốc của làm người an thân lập mệnh, cho nên “Tín” là không phân tuổi tác, từ nhỏ đến già đều phải nắm giữ. “Đệ Tử Quy – chương Tín” vừa mới bắt đầu chính là “phàm nói ra, tín trước tiên, lời dối trá, sao nói được”, Thành Tín là thông qua hành vi và lời nói ở bên ngoài mà biểu đạt, nhắc nhở chúng ta lời nói và hành vi phải nhất quán, nói được thì phải làm được, tín là căn bản của làm người, không được hoa ngôn xảo ngữ để lừa gạt người khác, đây là đạo làm người.

Lời nói là công cụ giao tiếp quan trọng đãi người tiếp vật trong cuộc sống thường ngày, từ trong lời nói có thể nhìn thấy ra được tu dưỡng của một người, bởi vì lời nói là âm thanh của tâm, những lời nói ra nhất định phải thực hiện, nói mà có tín, làm người không phân đối tượng, đừng cho rằng là bạn học thì xem nhẹ, hứa rồi lại chẳng làm được, để lại ấn tượng “thất tín” cho bạn học, nó có được tình bạn của các bạn học, cho nên Thành tín là phải từ nhỏ mà bắt đầu làm.

Chúng ta có thể từ những việc nhỏ trong đời sống mà bắt đầu làm, ví dụ như, khi đi ra ngoài chơi với bạn học thì nên hứa với người nhà thời gian về nhà, hẹn thời gian gặp mặt với bạn học thì phải đúng giờ v.v… đều là ý thức đang xây dựng Thành tín. Còn phải đặt chuông báo thức vào buổi sáng mỗi ngày, chính mình có thể không nằm nán lại trên giường, đây đều là hành vi giữ chữ tín.

Chúng ta ở trong trường học, thường hay có thi cử, thi cử là kiểm tra tình trạng nắm bắt những kiến thức mà mình đã học, từ đó phát hiện ra những chỗ mình còn yếu kém, có thể kịp thời học tập bổ sung, cho nên không được gian lận trong thi cử, đây là giữ chữ tín đối với chính mình, giữ chữ tín đối với thầy cô giáo, giữ chữ tín đối với kiến thức, không chỉ là mình không được gian lận, cũng không được giúp cho bạn học gian lận, thi cử thành tín là vì chính mình, cũng vì bạn học mà suy nghĩ.

Mĩ đức của thành tín là từ trong đời sống mà bắt đầu làm, phải khiến cho chính mình đứng vững không ngã, thì phải từ “phàm nói ra, tín trước tiên, lời dối trá, sao nói được” mà bắt đầu làm, việc đã hứa với người khác thì nhất định phải giữ lời hứa, cũng là nhắc nhở chính mình, trước khi hứa hẹn thì phải xem xét năng lực của mình, như vậy mới có thể tuân thủ được lời hứa, đừng vì khoe tài mà hứa những việc chính mình không có cách gì làm được, vậy thì thất tín rồi.

Kiến nghị thực hành: Cùng với con cái căn cứ tình hình thực tế để ấn định thời gian thức dậy vào buổi sáng, hoặc là đặt đồng hồ báo thức, hoặc là người nhà chiếu theo thời gian dự định để đánh thức, chính mình phải thức dậy khi chuông báo thức kêu, hoặc là khi người nhà đánh thức thì phải dậy, tuyệt đối không ngủ nán trên giường. Đây là thực tiễn “phàm nói ra, tín trước tiên”.

  • Câu chuyện mở rộng: Tư Mã Quang bóc hạt đào (tóm tắt).

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!