Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (49) – Ở TRƯỜNG

Thái độ học tập: “Cha mẹ dạy, phải kính nghe”, cũng là “Thầy cô dạy, phải kính nghe”.

 

“Đệ Tử Quy” nói “Cha mẹ dạy, phải kính nghe”, đối với những lời dạy dỗ của cha mẹ thì phải cung kính mà lắng nghe, vì sao lại nói như vậy? Bởi vì “Đệ Tử Quy” là cuốn sách dạy trẻ thơ, là để cho bọn trẻ đọc, để làm được, con cái trong giai đoạn thơ ấu thì tâm trí còn đang rất non nớt, đối với nhiều việc còn không có được năng lực phán đoán chính xác, cần phải được cha mẹ và thầy cô dạy dỗ, cho nên phải cung kính mà lắng nghe.

Thành ngữ có câu “một ngày làm thầy, cả đời làm cha” nói rằng đối với thầy cô giáo phải có tâm cung kính, cho nên “Đệ Tử Quy” dạy “cha mẹ dạy, phải kính nghe”, thì khi ở trường, có thể mở rộng thành “thầy cô dạy, phải kính nghe”. Cha mẹ và thầy cô phối hợp là hiệu quả nhất đối với giáo dục con cái, cho nên cha mẹ phải hướng dẫn con cái lúc ở trên trường phải cung kính với thầy cô giáo, biểu hiện ở chỗ khi lên lớp thì phải nghiêm túc nghe giảng, có thể nghe giảng bài thật tốt, thì sẽ nhớ được những kiến thức mà thầy cô giảng, hơn nữa cũng sẽ nhớ được những bài tập về nhà thầy cô giáo giao cho, bởi vì nắm được nội dung mà thầy cô giảng thì làm bài tập cũng có thể nâng cao hiệu quả, hoàn thành đúng giờ, những điều này là thực hiện “Thầy cô dạy, phải kính nghe”.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!