Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 12
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (21) – Ở CƠ QUAN

Thái độ khi nhận được biểu dương: Nghe khen sợ.

 

Ở trong đơn vị mà được nhận được sự biểu dương, khen ngợi của lãnh đạo, đồng nghiệp, khách hàng thì trong trong tâm không được khởi lên ngạo mạn, “Đệ Tử Quy” dạy “nghe khen sợ”, tuyệt đối không cống cao ngã mạn, không hợp tác với đồng nghiệp. Nếu không có nền tảng mà công ty cung cấp, không có sự chấp thuận của khách hàng thì mình làm sao có được chút thành tựu nào trong đó. Cái khởi lên là tâm cảm ân, cảm kích sự tín nhiệm và ủng hộ của mọi người đối với mình thì mới phải, chỉ sợ làm còn không đủ tốt. Lại nữa, phải đem những sự biểu dương, khen ngợi này chuyển hoá thành động lực, khuyến khích bản thân càng làm việc tốt hơn, để báo đáp sự khẳng định của mọi người đối với mình.

“Nghe khen sợ” còn nhắc nhở chính mình, đối diện với sự xưng tán của người ta, nhất định phải biết tự mình phản tỉnh, chính mình có thật sự tốt như vậy không? Phải học tập để phán đoán, sự khen ngợi của mọi người đối với mình, có thể là nói ra lời khen xã giao, đối với những xưng tán này, càng phải cảm thấy sợ hãi, tuyệt đối không nên vì mấy câu xưng tán của người ta với mình mà phổng mũi không biết đó là điều đương nhiên, những lời nói a dua này nghe ra thì rất thuận tai, nhưng đối với đức hạnh của mình không có ích lợi chi, phải khéo mà phân biệt thì mới đúng.

“Nghe khen sợ” cũng có thể nhắc nhở chúng ta, đối với người khác thì không được khen ngợi quá độ, tránh cho người ta tưởng bở, tự cho là đúng mà không tiến thủ nữa. Do đó, không được khen ngợi người ta quá độ, người nghe cũng không được hí hửng vui mừng, phải lấy tâm khiêm tốn, chuyển khen ngợi thành động lực, ở trong cương vị của mình mà nâng cao năng lực làm việc, phục vụ xã hội càng tốt hơn.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 12
    Shares