Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (39) – Ở CƠ QUAN

Yêu quý đồ vật: Có sai hư, liền tu bổ

 

“Có sai hư, liền tu bổ” ở trong “Đệ Tử Quy” là nhắm vào sách vở, người đọc sách đối với sách vở phải có tâm cung kính, đặc biệt là đối với kinh điển Thánh Hiền, đại biểu chính là học vấn của Thánh Hiền, do đó khi sách vở có sai hư thì phải nhanh chóng tu bổ kịp thời, điều này người hiện nay rất khó hiểu rõ được, mua một cuốn sách khác chẳng phải là được rồi sao? Thời xưa, tìm được một cuốn sách rất khó vì lý do kỹ thuật và những nguyên nhân khác, cho nên người đọc sách đối với những cuốn sách khó có được này đặc biệt trân quý, “có sai hư, liền tu bổ”, ngoài việc yêu quý sách vở ra, còn thể hiện tâm cung kính nữa. “Có sai hư, liền tu bổ” ở trong công việc, cũng có thể thực tiễn được, đó chính là yêu quý đối với đồ vật, tuyệt đối không vì của công chúng không phải của tư nhân, mà không trân quý, tuỳ tiện sử dụng, đây là thái độ thiếu cung kính đối với công việc.

Bạn Ngô làm việc ở nhà máy, từ khi học được câu “Có sai hư, liền tu bổ” ở trong “Đệ Tử Quy” thì đối với công việc càng có tâm trách nhiệm hơn, trước đây hầu như đồ bị hư thì liền trực tiếp đi mua để đổi cái khác, nhưng bây giờ đã dụng tâm nghiên cứu, đối với những thiết bị không ảnh hưởng đến vận hành bình thường thì tự sửa chữa, đôi khi chỉ cần thay thế các phụ kiện riêng lẻ là có thể giải quyết vấn đề. Vì nhà máy tiết kiệm được chi phí, đặc biệt là không vì lỗi máy móc mà ảnh hưởng đến việc sản xuất bình thường. Những điều này chính là sức mạnh của “có sai hư, liền tu bổ”, “Đệ Tử Quy” không phải là không thể dùng, mà là ở chỗ bản thân ta có thật sự muốn thực hành hay không thôi.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!