Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (67) – Ở TRƯỜNG

“Nói nhiều lời, không bằng ít” – lời nói phải rõ ràng rành mạch.

 

“Đệ Tử Quy” nói “Nói nhiều lời, không bằng ít”, đây là dạy nói chuyện phải nói đến chỗ vừa đủ, tục ngữ nói “nói nhiều dễ sai” (nói dai thành nói dại), trong quá trình trò chuyện với bạn học, với thầy cô, lời nói của mình phải cẩn thận một chút, tránh nói đến chỗ kích động, quên hết tất cả mà nói một số điều khiến cho nguời khác hiểu lầm hoặc giả là không thích hợp, có thể sẽ dẫn tới tranh cãi, thậm chí chuốc lấy sự đả kích báo thù của người khác. Đây cũng là nhắc nhở chúng ta khi trò chuyện với người khác thì phải nói nhiều lời có ý nghĩa, phải có ích đối với người khác, mà những lời chỉ trích thị phi người khác, tuyệt đối không được đề khởi.

Thực hiện “nói nhiều lời, không bằng ít” không phải là đi vào chỗ cực đoan, có bạn cho rằng “nói nhiều lời, không bằng ít” nên chính mình sẽ nói chuyện ít đi, thậm chí không nói chuyện, lý giải như vậy là sai lầm rồi. “Nói nhiều lời, không bằng ít” dạy ta nói nhiều không bằng nói ít, phải nói chính xác những điều mà mình muốn nói, chủ yếu nhất là để cho người khác có thể hiểu rõ chứ không phải là để thể hiện khả năng của mình hoặc giải là để xu nịnh người khác mà hoa ngôn xảo ngữ, đến sau cùng người ta có thể còn chẳng hiểu rõ được ý nghĩa mình muốn biểu đạt, cho nên những lời không có ý nghĩa thì nói ít thôi, thậm chí là không nói.

“Nói nhiều lời, không bằng ít” tuyệt đối không phải là không được nói chuyện, ví dụ như bạn học hướng về mình hỏi han, có phải là vì để thực hiện “nói nhiều lời, không bằng ít” mà không trả lời, đương nhiên không phải như vậy, “nói nhiều lời, không bằng ít” là để cho chúng ta biểu đạt phải rõ ràng rành mạch, không nói lải nhải, cho nên phải nên tận hết sức mình để trả lời câu hỏi của bạn học, để cho bạn học hiểu rõ được câu trả lời như thế nào, đây mới là thực hiện “nói nhiều lời, không bằng ít”.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!