Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 11
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (68) – Ở TRƯỜNG

Lời nói phải cẩn thận, không được dễ tin, không rao truyền tin đồn.

 

“Đệ Tử Quy” nói “thấy chưa thật, chớ nói bừa, biết chưa đúng, chớ tuyên truyền” là thái độ nói lời phải giữ lấy lời, không được dễ dàng truyền bá những tin tức chưa được xác minh. Ở trong việc chung sống với bạn học, thường hay nghe thấy “tớ nghe thấy bạn nào đó…”. Nếu như sau khi chính mình nghe thấy rồi mà lại thuật lại cho bạn học khác, nhưng đến sau cùng mới phát hiện căn bản là không có việc như vậy, toàn bộ sự việc có thể làm hại bạn học kia, ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm lý của người khác, mà chính mình cũng tham gia vào tin đồn, có thể cũng sẽ tạo ra sự không tốt trong mối quan hệ với bạn học, thậm chí còn đắc tội với người ta mà bị báo thù. Cho nên, trước khi các bạn học còn chưa hiểu rõ được tình hình thực tế, thì nhất định không được dễ dàng đánh giá người khác, không được tuỳ ý truyền bá, đặc biệt là hiện tại mạng internet phát triển, chỉ một cú nhấp chuột là gửi đi rất thuận tiện, không nên vi tâm hư vinh, tâm hiếu kỳ mà gửi đi.

“Thấy chưa thật, chớ nói bừa” là nói với chúng ta, cho dù việc tận mắt mình chứng kiến cũng chưa chắc đã là thật, như nhìn thấy bạn Hiền đang nhặt hộp bút dưới đất lên, có phải là ấn tượng đầu tiên chính là bạn Hiền đánh rơi hộp bút của bạn học hay không, nhưng việc xảy ra trước đó thì chính mình cũng không nhìn thấy, vậy có thể là bạn Hiền nhìn thấy hộp bút rớt ở chỗ đó và chủ động nhặt giúp bạn, như vậy là làm việc tốt rồi, nếu cái “cảm thấy” của mình mà bị nói thành “đụng vào rơi hộp bút của bạn”, vậy có phải là làm oan cho bạn Hiền không?

“Thấy chưa thật, chớ nói bừa, biết chưa đúng, chớ tuyên truyền” dạy các bạn học sinh là trước khi còn chưa nhìn thấy chân tướng của sự việc thì không được dễ dàng đưa ra kết luận trước, cũng quyết không được làm người tạo ra tin đồn hay người rao truyền tin đồn.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 11
    Shares