Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 4
    Shares

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (69) – Ở TRƯỜNG

Tuyệt đối không được dễ dàng hứa hẹn “việc không tốt, chớ dễ nhận, nếu dễ nhận, tiến lui sai”.

 

“Đệ Tử Quy” nói “việc không tốt, chớ dễ nhận, nếu dễ nhận, tiến lui sai”, đây là nói không được dễ dàng nhận lời yêu cầu của người khác, nếu như dễ hứa hẹn, đến lúc lại không có cách gì làm được, dễ khiến cho chính mình tiến thoái lưỡng nan. Ở trường khi chung sống cùng với bạn học, việc giúp đỡ lẫn nhau là thường thấy, nhưng trước khi nhận lời của bạn, thì phải tiến hành đánh giá sự việc xem liệu có trái với quy định, hoặc là trái với đạo nghĩa làm người hay không. Ví dụ, khi thi cử, bạn học nhờ bạn chuyển đáp áp cho bạn ấy, điều này không thể vì “nghĩa khí” mà giơ tay ra giúp đỡ được.

Lại nữa, trước khi hứa với bạn học, cũng phải xét năng lực của chính mình, nếu như miễn cưỡng hứa hẹn mà năng lực của chính mình lại không có cách gì đạt được, đến khi không có cách gì hoàn thành thì sẽ làm cho chính mình khốn khổ không chịu nổi, hơn nữa lại làm chậm trễ việc của người khác, ngược lại là thất tín với người. Ví dụ như nghe thấy có người ở trong bể bơi kêu cứu, nếu như chính mình không biết bơi mà cố nhảy xuống, vậy thì không chỉ không thể cứu được người khác, mà còn có thể khiến cho chính mình gặp phải nguy hiểm. Cho nên “chớ dễ nhận”, chính mình có thể làm được việc hết sức có thể để giúp đỡ, như gọi nhân viên cứu hộ, hoặc là hô lớn nhờ người khác đến giúp đỡ, v.v… đây là nhắc nhở chính mình, giúp đỡ người khác phải xét năng lực của bản thân trước.

“Việc không tốt, chớ dễ nhận, nếu dễ nhận, tiến lui sai” là bồi dưỡng chữ tín của chính mình, trước khi nhận lời nhất định phải suy nghĩ tỉ mỉ, việc bạn nhờ có đúng hay không, cũng phải xét năng lực của chính mình, không được vì sĩ diện mà hứa với người ta, tránh rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đây mới là nói chữ Tín thật sự.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 4
    Shares