Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY (70) – Ở TRƯỜNG

Học tập bạn bè “thấy người tốt, nên sửa mình”

 

“Đệ Tử Quy” nói “thấy người tốt, nên sửa mình“, nhìn thấy ưu điểm của bạn học thì phải hướng người ta mà học tập và sửa đổi. Tại sao phải học tập ưu điểm của bạn học nhỉ? Khổng Tử ở trong “Luận ngữ – Lý Nhân” đã nói rằng: “Kiến hiền tư tề yên, kiến bất hiền nội tự tỉnh dã” (thấy người hiền thì phải học hỏi theo họ, thấy người không tốt thì tự mình phải kiểm điểm vậy, kiến hiền tư tề là trên con đường học tập thì phải thúc đẩy không ngừng nghỉ, phải khiêm tốn hướng về bạn học để hỏi han, tiếp nhận những kinh nghiệm học tập của bạn bè thì mình có thể ít phải đi đường vòng.

“Thấy người tốt, nên sửa mình” cũng đối trị lại tâm đố kỵ của mình, nhìn thấy thành tích của bạn bè tốt hơn mình, phải nên đề khởi ý niệm hướng về họ học tập mà không phải là khởi lên tâm đố kỵ, loại ý niệm “cái này có gì đâu chứ” tuyệt đối không được có, bởi vì “khiêm tốn được lợi ích“, khiêm tốn – đức tính tốt đẹp này càng có thể cho chính mình được lợi ích, thể hiện trong việc chung sống với bạn học, đó là khẳng định thành tích đạt được của bạn bè, dũng cảm đối diện với chỗ thiếu sót của mình, khéo học tập từ trong kinh nghiệm của người khác, đó gọi là “nhờ gương xe trước, dẫn lối người sau” hay “đứng trên vai người khổng lồ”.

“Thước có chỗ ngắn, tấc có chỗ dài”, mỗi một bạn học đều có những ưu điểm không như nhau, chúng ta dùng thái độ “thấy người tốt, nên sửa mình” để đối đãi, nhất định có thể nhận được lợi ích tốt hơn, cũng có thể mở rộng tâm lượng, đó gọi là lượng lớn thì phước lớn.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

MỘT NGÀY ĐỆ TỬ QUY
Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!