Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 21
    Shares

Chia sẻ học tập “QUẦN THƯ TRỊ YẾU 360”


Chủ giảng: Thầy giáo THÁI LỄ HÚC
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Văn hoá Trung Hoa Malaysia
Thời gian: Bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 năm 2011
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ (tinhkhongphapngu.net)
Thuyết minh: Hạnh Quang


TU THÂN – TỀ GIA – TRỊ QUỐC – BÌNH THIÊN HẠ

Toàn bộ phần giảng giải “Quần Thư Trị Yếu 360” là trích giảng 360 câu chọn lọc tinh tuý nhất trong bộ “Quần Thư Trị Yếu” – được xem là pháp bảo để trị quốc, để quản trị doanh nghiệp và để an định xã hội.

Phần giảng giải do Thầy giáo, Tiến sĩ Thái Lễ Húc giảng từ tháng 5 năm 2011 tại Trung tâm học tập văn hoá Trung Hoa ở Malaysia. Trọn bộ giảng có hơn 400 tập.

Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ – trang nhà www.tinhkhongphapngu.net

Kính chúc quý vị pháp hỉ sung mãn và thu được nhiều lợi ích khi học tập “Quần Thư Trị Yếu”

Download Toàn bộ Video Gốc  |   Download toàn bộ MP3

Xin mời bấm vào liên kết các tập để theo dõi (cả video, MP3 và phần đọc chữ)


Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!
  • 21
    Shares