Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

LÝ TÍCH CHỊU BỎNG

Đời nhà Đường có một vị đại thần tên là Lý Tích, ông là đại thần cùng với Đường Thái Tông lập lên nhiều công trạng. Có một lần Lý Tích bị ốm, ngự y yêu cầu trong thuốc chữa cho Lý Tích phải dùng sợi râu để làm dẫn thuốc. Đường Thái Tông vừa nghe, không nói không rằng, liền dùng dao cắt râu của mình và đưa cho ngự y. Lý Tích biết được việc này vô cùng cảm động, liền đến trước hoàng thượng khấu đầu tạ long ân. Cho nên, một người lãnh đạo chỉ cần luôn nghĩ cho cấp dưới, thì tin rằng nhất định sẽ nhận được lòng trung thành đối với mình. Còn Lý Tích cũng rất kính phục người chị của ông, khi đó ông đã là đại thần của quốc gia, khi ông đi thăm chị mình, vẫn đích thân nấu cháo cho chị. Trong khi nấu cháo, do lửa quá to nên đã làm cháy râu. Chị ông vừa trông thấy thắc mắc sao lại để râu cháy và liền nói với ông: “Trong nhà người làm rất nhiều, để họ đi làm là được rồi, sau em còn nhọc công tự làm chứ”. Lý Tích trả lời người chị đã có tuổi: “Chị à, từ nhỏ chị đã hết lòng hết dạ với em, em luôn luôn muốn báo đáp cho chị. Chúng ta tuổi cũng đã lớn thế này rồi, em còn có bao nhiêu cơ hội để tự tay nấu cháu cho chị nữa đâu”. Cho nên, trong lòng của Lý Tích, luôn không quên tình nghĩa của chị gái.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!