Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

NHÂN GIẢ LƯU KHOAN

Triều nhà Tống có một học nhân tên là Lưu Khoan. Ông sống rất khoan dung đôn hậu, người thân đều nói chưa từng thấy ông nổi giận, cho nên cố ý để người hầu gái của ông múc một bát canh nóng, đến để thử ông. Bởi vì khi đó Lưu Khoan phải chuẩn bị vào triều, nên ăn mặc vô cùng chỉnh tề. Sau khi người hầu gái vào cửa, liền giả vờ bị ngã, nước canh nói đổ vào quần áo của Lưu Dung. Kết quả, Lưu Dung lập tức đứng dây, câu đầu tiên liền nói: “Tay ngươi có bị bỏng không?”, cho nên người trong nhà ông đều phục ông đến năm tấc đất.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!