Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!

NGƯỜI MẸ BA LẦN CHUYỂN NHÀ

Thời xưa, có câu chuyện “Người mẹ ba lần chuyển nhà”, chính là mẹ của Mạnh Tử vì muốn tạo một môi trường học tập tốt cho con. Lần đầu chuyển nhà, đứng bên cạnh khu nghĩa địa, cho nên Mạnh Tử học làm nhiều việc tang. Sau khi mẹ Mạnh Tử biết được, đã vội vã chuyển nhà. Lần thứ hai bà chuyển đến khu chợ gần đó, Mạnh Tử liền học bán hàng ở đó, ở đó bán thịt lợn. Mẹ ông cảm thấy đây vẫn không phải là nơi chốn lâu dài, liền vội vàng chuyển đi. Lần cuối cùng thì chuyển đến gần trường học, hàng ngày Mạnh Tử đến trường học tập cùng với các bạn, lúc này mẹ ông mới có thể tương đối yên tâm. Nếu như không có người mẹ lựa chọn một môi trường tốt, Mạnh Tử có thể không thể trở thành thánh nhân của nhân gian. Cho nên, việc một người có thành tựu về học vấn và đức độ, thực sự là có mối quan hệ trực tiếp với cha mẹ và thầy giáo của họ.

CÂU CHUYỆN NHỎ - TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)
HIẾU - Các câu chuyện về lòng Hiếu Thảo
ĐỄ - Những câu chuyện về tình anh/em trong gia đình
TRUNG - Những câu chuyện về tấm lòng Trung kiên
TÍN - Những câu chuyện về giữ chữ TÍN
LỄ - Những câu chuyện về hành Lễ
NGHĨA - Những câu chuyện về Nghĩa khí
LIÊM - Những câu chuyện về Liêm chính
SỈ - Những câu chuyện về tâm Sỉ
THIỆN - Những câu chuyện về tâm Thiện

Chia sẻ bằng cả trái tim. Công đức vô lượng!